Almaz Negash: Silicon Valley Woman Za stoupající sítí africké diaspory

Accra, Ghana, 22. ledna 2020 // - Mezi Silicon Valley a Eritrea leží více než 8 500 mil, ale den co den Almaz Negash - zakladatel africké diaspory Ne