Jak upravit, nastavit okraje při tisku dokumentů PDF

Tisk dokumentů je docela snadný, ale pokud vaše tiskárna netiskne slova a obsah správně podle okrajů, může se stát obtíž. Zejména pokud tisknete PDF, je velmi obtížné najít způsoby, jak upravit okraje. Pokud chcete upravit nebo opravit okraje při tisku souboru PDF na tiskárně, postupujte podle níže uvedených metod.

Upravit, nastavit okraje při tisku dokumentů PDF

1. Chcete-li při tisku dokumentu PDF snížit okraje, nastavte měřítko na 110% a poté vytiskněte PDF. Dalo by se vybrat jedno nebo dvoustránkový PDF, na tom nezáleží. Pomocí škálování můžete proporcionálně zvětšit nebo zmenšit okraje, aniž byste narušili okraje z jedné strany.2. Briss je jedním z nejlepších programů pro oříznutí PDF. Při ořezávání PDF nebudete muset upravovat okraje podle velikostí podle vlastního výběru. Mohli byste oříznout soubory PDF a poté oříznuté dokumenty vytisknout samostatně. Briss je zdarma k použití a můžete si jej stáhnout z tento odkaz.3. Pokud si přejete tisknout PDF bez okrajů, otevřete soubor PDF a přejděte do nabídky „Soubor“ a kliknutím na „Tisk“ otevřete dialogové okno Tisk. Nyní vyberte svou tiskárnu z nabídky „Tiskárna“ a klikněte na „Skutečná velikost“ pod „Možnosti velikosti“. Nyní klikněte na „Page Setup“. Uvidíte sekci Margins zde. Nastavte okraje na 0.

4. V aplikaci Adobe Acrobat je vestavěna možnost, pomocí které můžete upravit okraje při tisku dokumentu PDF. Otevřete dokument PDF v aplikaci Adobe Acrobat. Klikněte na možnost „Dokument“ a poté na „Oříznout stránky“. Nyní klikněte na „Nastavit na nulu“. Nyní uložte nastavení klepnutím na Uložit.