Jak kořenit Android Tablet bez počítače

Myšlenka stát se superuživatelem tabletu Android a převzít úplnou kontrolu nad jeho hardwarem a softwarem je docela lákavá. Google chrání vaše tablety s Androidem tím, že omezuje uživatele v přístupu k možnostem, které by mohly způsobit jejich zařízení v případě nesprávné manipulace. Zvědavost prozkoumat možnosti vývojářů je však u některých uživatelů příliš vysoká. V tomto článku uhasíme žízeň takových uživatelů vysvětlením, jak rootovat tablety Android bez počítače.

Musíte nainstalovat vymýtit před dalším pokračováním. Musíte stáhnout soubor APK přímo do tabletu. Nyní nainstalujte aplikaci do tabletu spuštěním souboru APK. Musíte spustit aplikaci a zvolit možnost „install superuser“. Uvidíte seznam exploitů. Musíte vybrat jednu z nich a vyčkat, dokud nedokončí svou práci.

Po úspěšném zakořenění vašeho zařízení se zobrazí zpráva „úspěch“. Aby se změny projevily, stačí tablet restartovat. Pokud exploit selže a objeví se zpráva „failed“, musíte vyzkoušet další exploity v seznamu.

Po zakořenění zařízení budete mít přístup ke všem možnostem. Můžete se vyladit pomocí aplikací pro Android a dalších funkcí.