Co je součást RCP a proč je na mém telefonu Android?

Součást Rich Client Protocol na bázi Eclipse, RCP, se nachází ve Správci aplikací v telefonu. Je to programovací nástroj, který usnadňuje integraci nezávislých softwarových komponent. Většina zpracování dat probíhá na straně klienta. To je myšlenka jako modulární UI framework. Pokud nejste vývojář, nepoužíváte komponentu RCP; je to systémová aplikace pro vývojáře.

Co je komponenta RCP

RCP je kolekce rámců nižší úrovně. Jedná se o software, který se skládá z následujících komponent: jádro (správce životního cyklu), správce aktualizací, standardní rámec sdružování, vázání dat, přenosná sada nástrojů pro nástroje widget, pracovní stůl, vyrovnávací paměti souborů, zpracování textu a textové editory. RCP umožňuje vývojářům vytvářet vlastní aplikace na stávajících počítačových platformách. Osvědčené a testované funkce rámce poskytované RCP nevyžadují, aby vývojáři psali svou aplikaci od nuly. To vede k rychlejšímu vývoji a integraci aplikací. Nezávislé softwarové moduly, jako jsou grafické nástroje, mapové technologie a tabulky, se s tímto softwarem hladce integrují.

afro image produkty dropshipping